RIGHT MANAGEMENT BELGIUM NV

Print Friendly, PDF & Email

Algemene voorwaarden

De naamloze vennootschap Right Management Belgium N.V, statutair gevestigd te 1200 Brussel, Gemeenschappenlaan 110, KBO 0454.921.981, welke zich bezighoudt met het bieden van bedrijfsbrede HR oplossingen, advies en praktische oplossingen bij in- door- en uitstroom van personeel.
Diensten: de door Right Management aan Opdrachtgever te leveren programma’s, workshops en dergelijke, zoals beschreven in het Samenwerkingsvoorstel…