Privacybeleid voor het gebruik van de mobiele applicatie

Print Friendly, PDF & Email

Manpower N.V. is onderdeel van ManpowerGroup. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze mobiele applicatie gebruikt.

 • Welke gegevens verzamelen we?
 • Hoe verzamelen wij uw gegevens?
 • Hoe gaan we uw gegevens gebruiken?
 • Hoe bewaren we uw gegevens ?
 • Welke informatie delen we?
 • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming ?
 • Uitoefening van uw rechten
 • Wijzigingen in ons Privacybeleid
 • Hoe contact opnemen met ons

Welke gegevens verzamelen we?   

Manpower verzamelt de volgende persoonsgegevens die in de applicatie worden opgeslagen:

 • E-mail adres
 • Versleuteld wachtwoord
 • Informatie over de details van uw opdrachten: gegevens over lopende contracten en hun geschiedenis, gewerkte uren.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens zal worden uitgevoerd op basis van de uitvoering van een overeenkomst, uw arbeidsovereenkomst.

Hoe gaan we uw gegevens gebruiken?

Manpower verzamelt uw persoonsgegevens zodat u via de applicatie uw planning kunt controleren en ons op de hoogte kunt houden van uw beschikbaarheid om te werken.

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Manpower slaat uw gegevens veilig op in de infrastructuurdatabases van SalesForce, gevestigd in Europa (servers/sandboxes in de EU: Frankfurt en Parijs).

We herinneren u eraan dat wanneer u de informatie in de applicatie naar uw persoonlijke apparaat downloadt, u de beveiligingsomgeving van Manpower verlaat, dus u zult de nodige maatregelen moeten nemen om ongewenste toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Manpower bewaart uw gegevens zolang de arbeidsrelatie bestaat, zoals uiteengezet in het privacybeleid van Manpower. Zodra deze periode is verstreken, worden de gegevens verwijderd.

Welke informatie delen we?

We maken de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen niet openbaar, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. We kunnen persoonsgegevens delen met providers die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies. We staan deze providers niet toe om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij het noodzakelijk is om namens ons diensten uit te voeren of te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens over u bekendmaken als we daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een juridische procedure; wetshandhavingsinstanties of andere overheidaanvragen op basis van een verzoek om openbaarmaking geregeld in de wet; en wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We handhaven organisatorische, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om de persoonsgegevens die u verstrekt te beschermen tegen onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Om de juiste beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen, passen wij de volgende beveiligingsmaatregelen toe:

 • Versleuteling van gegevens tijdens overdracht;
 • Strikte gebruikersverificatiecontroles;
 • Versterkte netwerkinfrastructuur;
 • Netwerkbewakingsoplossingen;

Wat zijn uw rechten op het hete dat u gegevensbescherming hebt?

Manpower wilt ervoor zorgen dat u al uw rechten op het het gebied van gegevensbescherming kent. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op inzage: u heeft het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen bij Manpower. We kunnen u een kleine vergoeding in rekening brengen voor deze service.

Het recht op rectificatie: u hebt het recht om Manpower te vragen alle informatie te corrigeren die u onjuist acht. U hebt ook het recht om Manpower te vragen om informatie die u als onvolledig beschouwt, aan te vullen.

Het recht op verwijdering: u hebt het recht om Manpower te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken: U hebt het recht om Manpower te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: u hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Manpower.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om Manpower te vragen de gegevens die we hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Uitoefening van uw rechten

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected] of via uw MyManpower-account als u er een hebt gemaakt.

Als u een klacht wilt melden of als u van mening bent dat Manpower uw bezorgdheid niet naar tevredenheid heeft aangepakt, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit / Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel/Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35 [email protected]

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Manpower handhaaft dit privacybeleid regelmatig en werkt eventuele updates over deze applicatie bij. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2021.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze DPO:

Schrijf ons per e-mail: [email protected] of per post naar:

Manpower, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming
Gemeenschappenlaan 110,
1200 Brussel, België