Privacyverklaring Manpower Belgium NV

Print Friendly, PDF & Email

Laatst bijgewerkt: Mei 2024 

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd wat u kunt verwachten met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door Manpower Belgium NV, onderdeel van ManpowerGroup (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Wij”, “Onze” of “Ons” genoemd). 

Onze privacypraktijken zijn in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.  

Op basis van onze relatie met u kunnen we ook ‘just in time’ privacyverklaringen verstrekken die zijn afgestemd op de specifieke diensten/interacties waarvoor u op dat specifieke moment in aanmerking komt of die u ontvangt. 

 Deze Privacyverklaring behandelt de volgende onderwerpen (klik op een van de onderstaande links om naar het vermelde onderwerp te gaan): 

Op wie is deze verklaring van toepassing? 

 Deze Privacyverklaring is van toepassing op: 

 • medewerkers, of sollicitanten (‘kandidaten’), die we aanwerven en/of in vaste of tijdelijke dienst plaatsen bij een van onze klanten; 
 • kandidaten of deelnemers die gebruik maken van onze Right Management carrière- en/of talentmanagementdiensten; 
 • gebruikers van deze website (de “Website”); 
 • individuele experts die we inschakelen om onze carrière- en talentmanagementdiensten te ondersteunen; 
 • vertegenwoordigers van onze zakenpartners, klanten en leveranciers. 

 Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op onze interne medewerkers. 

 Wat bedoelen we met ‘persoonlijke informatie’ of ‘persoonsgegevens’? 

 Persoonlijke informatie ook wel persoonsgegevens genoemd, zijn gegevens waarmee u, alleen of in combinatie met andere gegevens, direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Veelgebruikte identificatiegegevens voor persoonsgegevens zijn kenmerken zoals uw naam, online identificatiecode of ID-nummers. Een combinatie van een of meer elementen die specifiek zijn voor uw fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit kan echter ook identificeerbare persoonlijke informatie zijn, gezien hun potentieel om u te identificeren wanneer ze worden gecombineerd. 

 Sommige soorten persoonsgegevens worden als gevoeliger beschouwd dan andere en de definitie van gevoelige gegevens verschilt per lokale wetgeving. Voorbeelden van gevoelige gegevens zijn gezondheids- en financiële gegevens, etnische en raciale afkomst, politieke opvattingen, genetische en biometrische gegevens, iemands seksleven of seksuele geaardheid, religieuze/filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, precieze geolocatie en door de overheid uitgegeven identificatiegegevens. 

 Informatie die we verzamelen 

 Afhankelijk van onze relatie met u, verzamelen we op verschillende manieren persoonlijke informatie over u, zoals via onze Site en sociale mediakanalen, op onze evenementen, via telefoon en fax, via sollicitaties en persoonlijke werving, en in verband met onze interacties met klanten, leveranciers en zakenpartners. 

We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen (zoals toegestaan onder de lokale wetgeving en met toestemming waar nodig): 

 • informatie om u te identificeren, zoals uw naam en/of werknemers-ID en, als u zich registreert op onze site, uw gebruikersnaam en wachtwoord; 
 • contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummer; 
 • informatie over de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel en/of afdeling en de stad/staat/land of regio waarin u werkt; 
 • cookies, webbakens en webserverlogs op geautomatiseerde wijze, in overeenstemming met de Cookieverklaring die is gepubliceerd op de Site die u bezoekt;  
 • apparaatinformatie en voorkeuren voor de landinstelling van de browser, bijv. uw taal en tijdzone; 
 • datums, tijdstempels en andere gegevens van onze interacties met u en uw gebruik van onze Site en diensten; 
 • Informatie die u verstrekt over familie, vrienden of andere mensen met wie u contact wilt opnemen of met wie wij contact moeten opnemen. De Verwerkingsverantwoordelijke gaat ervan uit dat de andere persoon eerder toestemming heeft gegeven voor een dergelijke communicatie; 
 • andere informatie die u aan ons verstrekt, zoals in enquêtes of via de functie “Contact” op onze Sites.

Als u een kandidaat bent die toegang heeft tot loopbaan- of talentmanagementondersteuning of die wil solliciteren naar een baan, kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen (zoals toegestaan onder de lokale wetgeving en met toestemming waar nodig): 

 • CV-gegevens, waaronder contactgegevens, URL van sociale media, arbeidsverleden, opleidingsgeschiedenis, professionele lidmaatschappen, kwalificaties, kennis, vaardigheden, capaciteiten, talen, gehouden licenties; 
 • Rollen/oppertuniteiten voor u van interesse en salarisverwachtingen; 
 • persoonlijkheids-, voorkeurs- en vaardigheidsgegevens van deelname aan assessments en/of coaching, waaronder persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden, sterke punten, motivatoren, carrièreambities, ontwikkelingsmogelijkheden; 
 • een logboek van alle bijgewoonde of geplande evenementen, interviews, trainingen of webinars; 
 • video-opname van een digitaal interview of interviewpraktijk waaraan u deelneemt; 
 • geslacht en leeftijdscategorie; en 
 • informatie die wordt verstrekt door functiereferenties of personen die worden gevraagd om feedback te geven over uw werkgerelateerde prestaties. 

 Als u een sollicitant bent, kunnen we ook de volgende informatie verzamelen (indien toegestaan door de lokale wetgeving en met toestemming waar nodig); 

 • rijksregisternummer, nationale identificatiecode of ander door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs; 
 • staatsburgerschap en werkvergunningsstatus; 
 • bankrekeninggegevens; 
 • belastinggerelateerde informatie; 
 • informatie over uitkeringen; 
 • geboortedatum; en 
 • resultaten van drugstests, criminele en andere antecedentenonderzoeken. 

 Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken 

 We gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden (afhankelijk van onze relatie met u en zoals toegestaan onder de lokale wetgeving): 

 1. u te identificeren en/of uw identiteit te verifiëren; 
 2. u updates en meldingen te sturen met betrekking tot de diensten die u ontvangt, en andere gerelateerde communicatie; 
 3. het bieden van personeelsoplossingen en het verbinden van mensen met werk; 
 4. het aanmaken en beheren van online accounts en het optimaliseren en personaliseren van uw gebruikerservaring (raadpleeg ook de “Gebruiksvoorwaarden” die we publiceren in de voettekst van elke Site); 
 5. het geven van coaching, feedback, analyse en advies en begeleiding om u te ondersteunen bij uw loopbaanmanagement/ontwikkeling; 
 6. het afstemmen en personaliseren van de ondersteuning die we bieden op basis van geschiktheid, geschiktheid en andere criteria; 
 7. het beoordelen van de geschiktheid van de kandidaat voor beschikbare functies en/of talentpools van klanten; 
 8. het leveren van HR-diensten, waaronder het beheer van uitkeringsprogramma’s, salarisadministratie, reis- en onkostenvergoedingen, prestatiebeheer en disciplinaire maatregelen; 
 9. het ondersteunen van onze inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie en/of monitoring; 
 10. zorgen voor een redelijke aanpassing voor personen met een handicap of medische aandoeningen die dit vereisen; 
 11. het beantwoorden van vragen, claims en verzoeken om hulp; 
 12. het uitvoeren van data-analyses, zoals; 
 13. het analyseren van het gebruik van het platform door onze gebruikers, 
 14. het analyseren van ons sollicitantenbestand, 
 15. het beoordelen van individuele prestaties en capaciteiten, met inbegrip van scores op werkgerelateerde vaardigheden; 
 16. het in kaart brengen van tekorten aan vaardigheden, 
 17. het gebruik van informatie om individuen en potentiële kansen te matchen, 
 18. het analyseren van pijplijngegevens (trends met betrekking tot wervingspraktijken), 
 19. het bepalen van de effectiviteit van onze engagementstrategie, en 
 20. het bepalen van de effectiviteit van onze producten en diensten. 
 21. het samenvoegen van gegevens als onderdeel van onze analyse-inspanningen; 
 22. het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze diensten; 
 23. het controleren van onze interacties, transacties, boekhouding en andere interne nalevingsfuncties; 
 24. bescherming te bieden tegen, opsporing te identificeren en te trachten te voorkomen van fraude, bedrieglijke praktijken en andere onwettige activiteiten, vorderingen en andere aansprakelijkheden; 
 25. het verbeteren van de beveiliging van onze netwerk- en informatiesystemen; 
 26. het naleven en afdwingen van toepasselijke wettelijke vereisten, het uitoefenen of verdedigen van juridische claims, relevante industrienormen, contractuele verplichtingen en ons beleid; 
 27. het beheren van onze klant-, leveranciers- en zakenpartnerrelaties; 
 28. communiceren over de diensten die we aanbieden, programma’s, speciale evenementen, aanbiedingen, enquêtes, evaluaties en marktonderzoek – als u een vertegenwoordiger van een leverancier, zakenpartner of klantvertegenwoordiger bent; 
 29. het verwerken van betalingen en facturen; en 
 30. op een manier die in overeenstemming is met de cookiemeldingen die we op onze site plaatsen. 

We kunnen de informatie ook op andere manieren gebruiken, waarvoor we een specifieke kennisgeving verstrekken op of voorafgaand aan het moment van verzameling. 

Alle verwerking zal worden uitgevoerd op basis van adequate rechtsgronden die in een aantal categorieën kunnen vallen, waaronder: 

 • toestemming of uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, indien vereist door de toepasselijke wetgeving; 
 • om ervoor te zorgen dat we voldoen aan een wettelijke verplichting 
 • contractuele eis of een precontractuele eis die nodig is om een contract aan te gaan; 
 • vitale belangen, wanneer de verwerking noodzakelijk is om het leven te beschermen; of 
 • het is essentieel en noodzakelijk voor het legitieme zakelijke doel van de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals hieronder in meer detail beschreven (bijv. toegang verlenen tot een website om de aangeboden diensten te leveren). 

 Gerechtvaardigd belang 

 Afhankelijk van de privacywetgeving die van toepassing is, is het de verwerkingsverantwoordelijke toegestaan om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde legitieme belangen, waaronder enkele of alle van de volgende: 

 • Wanneer het proces ons in staat stelt om onze diensten/communicatie te verbeteren, aan te passen, te personaliseren of anderszins te verbeteren ten behoeve van onze klanten, kandidaten en medewerkers; 
 • om fraude op te sporen en te voorkomen; 
 • om de beveiliging van onze netwerk- en informatiesystemen te verbeteren; 
 • om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze websites; 
 • voor direct marketingdoeleinden; 
 • om u postberichten te verstrekken waarvan wij denken dat deze voor u interessant zijn; en 
 • om de effectiviteit van promotiecampagnes en reclame te bepalen. 

 Wanneer wij gegevens verwerken voor deze belangen, zullen wij ervoor zorgen dat wij uw rechten hoog in het vaandel houden en rekening houden met deze rechten. U kunt bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking en kunt dit doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. Houd er rekening mee dat als u uw recht van bezwaar uitoefent, dit van invloed kan zijn op ons vermogen om diensten aan u te verstrekken. 

 Kunstmatige intelligentie (KI) / machinaal leren (ML) 

Een aantal van de diensten die wij aanbieden zijn voorzien van AI, waaronder AI/ML. Met behulp van AI kunnen we de juiste mensen met de beste kansen verbinden en mensen efficiënter aan het werk krijgen of sneller voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

We voeren risicobeoordelingen uit van de AI-oplossingen die we bij ManpowerGroup gebruiken en maken zoveel mogelijk gebruik van menselijk toezicht om ervoor te zorgen dat er geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen die juridische of vergelijkbare significante gevolgen hebben voor individuen. 

Als u een dienst ontvangt die het gebruik van AI/ML omvat, moet u hiervan in meer detail op de hoogte worden gesteld in de privacyverklaring die in verband met die specifieke dienst wordt verstrekt. 

Hoe we persoonlijke informatie beschermen 

We handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Dergelijke maatregelen zijn bedoeld om een passend beveiligingsniveau te bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de technische stand van de techniek en de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de evaluatie van mogelijke risico’s. 

Om de juiste beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te bieden, passen wij de volgende niet-uitputtende lijst van maatregelen toe, indien van toepassing: 

 • Versleuteling van gegevens in rust en onderweg met behulp van industriestandaard versleutelingsalgoritmen met de juiste sleutellengtes; 
 • Sterke gebruikersauthenticatie en op rollen gebaseerde toegangscontroles; 
 • Oplossingen voor netwerkbewaking met logboekregistratie van gebeurtenissen; 
 • Verharde netwerkinfrastructuur; 
 • Maatregelen ter waarborging van de fysieke beveiliging van locaties waar persoonsgegevens worden verwerkt; 
 • Bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen met periodieke tests; 
 • Beleid en processen voor incidentmanagement; 
 • Periodieke kwetsbaarheids- en penetratietesten; 
 • Certificering/borging van processen en producten; 
 • Periodiek trainings- en bewustmakingsprogramma voor werknemers op het gebied van privacy en beveiliging; 
 • Privacy- en beveiligingsbeoordelingen door derden; 
 • Robuuste gegevensverwerking en geheimhoudingsovereenkomsten; en 
 • Organisatorische maatregelen om dataminimalisatie, doelbinding, retentie, datakwaliteit en verantwoording te waarborgen. 

 Hoe lang we de gegevens die we verzamelen bewaren 

 Wij verwerken de persoonsgegevens die wij verzamelen, ook op geautomatiseerde wijze, voor de hierboven omschreven doeleinden en voor een bepaalde periode, die in overeenstemming is met ons interne bewaarbeleid, om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. 

 De persoonsgegevens die we verzamelen, worden alleen op een identificeerbare manier opgeslagen voor de periode die we nodig achten, in het licht van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende criteria om onze bewaartermijnen te bepalen: 

 • De noodzaak om de verzamelde persoonsgegevens te bewaren om diensten aan te bieden die met de gebruiker zijn overeengekomen; 
 • Het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals hierboven omschreven; en 
 • Het bestaan van specifieke wettelijke verplichtingen van landen of staten die de verwerking en de bijbehorende opslag gedurende een bepaalde periode noodzakelijk maken. 

 Informatie die we openbaar maken 

We kunnen de verzamelde persoonsgegevens openbaar maken, zoals beschreven in deze privacyverklaring, of in afzonderlijke kennisgevingen die worden verstrekt in verband met de diensten die u ontvangt of waarvoor u in aanmerking komt. 

We kunnen een deel van de persoonsgegevens bekendmaken aan leveranciers die namens ons diensten verlenen, op basis van onze instructies, om onze site en diensten voor u beschikbaar te stellen. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat deze gegevens worden geminimaliseerd tot wat nodig is om de specifieke diensten uit te voeren die zijn geïnstrueerd. We geven leveranciers die namens ons gegevens verwerken geen toestemming om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om diensten uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd, gedistribueerd of ter beschikking gesteld aan leveranciers voor hun eigen commerciële doeleinden, met inbegrip van hun direct marketingdoeleinden. 

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken (i) aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen; (ii) als u een sollicitant bent, met klanten die mogelijk vacatures beschikbaar hebben of interesse hebben in het plaatsen van onze sollicitanten; en (iii) met anderen met wie we samenwerken, zoals consultants om de relevante carrièrediensten te leveren of personeelsleveranciers die met ons samenwerken om vacatures in te vullen en mensen aan het werk te zetten (iv) als u een ontvanger bent van talentmanagementdiensten, kunnen we de status of voortgang van uw programma bekendmaken aan de sponsorende klant,  samen met eventuele toepasselijke beoordelingsresultaten. 

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens over u openbaar maken (i) als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een juridische procedure; (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen op basis van een rechtmatig verzoek om openbaarmaking; en (iii) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten. We behouden ons ook het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval dat we ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie). 

 Links naar externe tools en bronnen 

We kunnen links aanbieden naar externe websites van derden die worden beheerd door organisaties die niet gelieerd zijn aan Manpower of ManpowerGroup. We maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan organisaties die dergelijke gelinkte websites van derden beheren en we beoordelen of onderschrijven de privacypraktijken van deze organisaties niet en zijn er niet verantwoordelijk voor. We raden u aan om het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de informatie die door Manpower en ManpowerGroup en haar dochterondernemingen en filialen via de diensten wordt verzameld. 

 Doorgifte van gegevens 

 We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen ook overdragen naar landen buiten het land waar de informatie oorspronkelijk is verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als het land waarin u de persoonsgegevens in eerste instantie hebt verstrekt. 

Wanneer we uw gegevens overdragen naar andere landen, zullen we die gegevens beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring en elke andere specifieke kennisgeving die aan u is gegeven op het moment van of voorafgaand aan de verwerking.  Dergelijke overdrachten zullen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. 

Wanneer we persoonsgegevens doorgeven vanuit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, naar landen die niet profiteren van adequaatheidsovereenkomsten, vindt de overdracht plaats op basis van: 

 • een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen; 
 • bindende bedrijfsvoorschriften; 
 • standaardcontractbepalingen (SCC’s) die door de Europese Commissie zijn aangenomen, samen met de verplichte adoptiebepalingen die vereist zijn voor het VK en Zwitserland voor zover de verwerking betrekking heeft op inwoners van het VK of Zwitserland. 

Wanneer overdrachten afhankelijk zijn van SCC’s, vinden overdrachten pas plaats na een overdrachtseffectbeoordeling van; 

 • de juridische praktijken van het ontvangende land met betrekking tot de toegang tot gegevens; 
 • De technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de gegevens te beschermen; en 
 • De aard van de verwerking om doelbinding en gegevensminimalisatie te waarborgen. 

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u een kopie van deze waarborgen verkrijgen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het  gedeelte Contact met ons opnemen hieronder.  

Data Privacy Framework 

ManpowerGroup (met inbegrip van ManpowerGroup Global Inc. en Right Management Inc.) voldoet aan het EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF), de Britse uitbreiding van het EU-US DPF en het Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. ManpowerGroup heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de EU-US Data Privacy Framework Principles (EU-US DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen van de Europese Unie op basis van het DPF tussen de EU en de VS en van het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) in het kader van de uitbreiding van het VK tot het DPF tussen de EU en de VS. ManpowerGroup heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Swiss-US Data Privacy Framework Principles (Swiss-US DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die uit Zwitserland worden ontvangen op basis van het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-principes en/of de Swiss-US DPF-principes, zijn de Principes van toepassing. Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.   

ManpowerGroup is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt, in het kader van het DPF EU-VS, de uitbreiding van het Verenigd Koninkrijk op het DPF tussen de EU en de VS, en het DPF Zwitserland-VS en vervolgens doorgeeft aan een derde partij die namens haar optreedt als agent. ManpowerGroup voldoet aan de DPF-principes van de EU en de VS en de DPF-principes van Zwitserland en de VS voor alle verdere overdrachten van persoonsgegevens vanuit de EU, het VK en Zwitserland, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdracht. 

De Federal Trade Commission is bevoegd voor de naleving door ManpowerGroup van het EU-US DPF, de Britse uitbreiding van het EU-US DPF en het Zwitsers-Amerikaanse DPF. In bepaalde situaties kan ManpowerGroup verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten. 

In overeenstemming met het DPF EU-VS, de Britse uitbreiding van het DPF tussen de EU en de VS en het DPF Zwitserland-VS, verbindt ManpowerGroup zich ertoe om onopgeloste klachten met betrekking tot onze behandeling van persoonsgegevens die we hebben ontvangen op basis van het DPF EU-VS, de uitbreiding van het VK op basis van het DPF EU-VS en het DPF Zwitserland-VS door te verwijzen naar TRUSTe, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht in verband met de DPF Principles van ons ontvangt, of als wij uw klacht in verband met de DPF Principles niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u https://feedback-form.truste.com/watchdog/request bezoeken  voor meer informatie of om een klacht in te dienen. Deze diensten voor geschillenbeslechting worden kosteloos voor u aangeboden.  

In het kader van de arbeidsrelatie, in overeenstemming met het DPF EU-VS, de uitbreiding van het VK tot het DPF EU-VS en het DPF Zwitserland-VS, verbindt ManpowerGroup zich ertoe samen te werken en het advies op te volgen van het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA’s), het Information Commissioner’s Office (ICO) van het VK en de regelgevende instantie van Gibraltar (GRA),  en de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC) met betrekking tot onopgeloste klachten over onze behandeling van personeelsgegevens die zijn ontvangen op basis van het DPF tussen de EU en de VS, de uitbreiding van het VK naar het DPF tussen de EU en de VS en het DPF tussen Zwitserland en de VS. 

Voor klachten met betrekking tot de DPF tussen de EU en de VS, de uitbreiding van het VK op de DPF tussen de EU en de VS en de naleving van DPF tussen Zwitserland en de VS die niet worden opgelost door een van de andere DPF-mechanismen, hebt u de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op bindende arbitrage. Meer informatie is te vinden op de officiële website van DPF: https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2.   

Uw privacyrechten en -keuzes 

Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunt u specifieke rechten uitoefenen, zoals: 

 • Recht op inzage: U hebt het recht om uitsluitsel te krijgen over de vraag of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, indien dat het geval is, om te begrijpen welke persoonsgegevens wij van u bewaren en om u daartoe toegang te verlenen. 
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste of onvolledige gegevens die over u worden bewaard te corrigeren of bij te werken, om de juistheid van dergelijke informatie te beschermen en aan te passen aan de gegevensverwerking. 
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om ons te verzoeken informatie over u te wissen en/of te vernietigen en die gegevens niet langer te verwerken. Er kan latentie optreden bij het verwijderen van informatie van servers en er kunnen gedurende een korte periode na het verwijderen van het account back-upversies bestaan. Houd er rekening mee dat wissen geen absoluut recht is; Er kunnen wettelijke of reglementaire redenen zijn om sommige of alle verzamelde gegevens te bewaren en dit zal u duidelijk worden gemaakt als dit het geval is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze belasting- en boekhoudvoorschriften. 
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt het recht om ons te verzoeken deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere gegevensbeheerder/bedrijf. 
 • Recht van bezwaar: Een betrokkene die persoonsgegevens verstrekt aan een Verwerkingsverantwoordelijke, kan te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking op een aantal gronden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, zonder dat hij of zij zijn of haar beslissing hoeft te rechtvaardigen. Als u bezwaar maakt, blijft de eerdere verwerking van gegevens rechtmatig. 
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming: U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, d.w.z. een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, als een dergelijke profilering/besluitvorming een juridisch of vergelijkbaar significant effect op of tegen u heeft. 
 • Recht om u af te melden voor de verkoop en het delen van uw persoonlijke gegevens: houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens niet verkopen of zullen delen zoals gedefinieerd in de privacywetgeving van Californië en dat ook niet zullen doen. 
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de privacywetgeving. https://www.dataprotectionauthority.be/citizen/actions/lodge-a-complaint . Opgelet: u kunt deze klacht enkel indienen in een officiële taal, namelijk Nederlands, Frans of Duits.  
 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin we uw gegevens nog steeds moeten verwerken om wettelijke of officiële redenen nadat u uw toestemming hebt ingetrokken; Wanneer dit het geval is, zullen wij de gegevens beperken tot wat nodig is om aan deze vereisten te voldoen. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan. 

 Als u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar het  gedeelte Contact met ons opnemen hieronder.  

 Hoe u uw privacyrechten en -keuzes kunt uitoefenen 

Als u een van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming of keuzes wilt uitoefenen die u niet zelf kunt uitvoeren, kunt u dit doen via ons portaal voor privacyverzoeken  

Een van onze teamleden kan rechtstreeks contact met u opnemen, of via ons beveiligde online portaal, om uw e-mailadres en daarna uw identiteit te verifiëren, voordat we uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Als onderdeel van dit ID-verificatieproces wordt u mogelijk gevraagd om een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs en/of energierekening te verstrekken. We zullen de verificatiegegevens die u verstrekt onmiddellijk nadat we het verificatieproces hebben voltooid, permanent verwijderen. 

We zijn alleen verplicht om te reageren op verzoeken die verifieerbaar en legitiem zijn. Als we uw identiteit niet kunnen verifiëren op basis van de hierboven beschreven processen, kunnen we u om aanvullende verificatiegegevens vragen. We zullen die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan verificatie. Als we uw identiteit niet met voldoende zekerheid kunnen verifiëren om op uw verzoek te reageren, zullen we u dit onmiddellijk laten weten en uitleggen waarom we uw identiteit niet kunnen verifiëren en uw verzoek niet kunnen verwerken. 

Uitoefening van uw privacyrechten door gemachtigde partijen 

U kunt een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om uw rechten namens u uit te oefenen. Als een gemachtigde vertegenwoordiger namens u een verzoek indient, moet hij of zij ook een door u ondertekend document indienen dat uw vertegenwoordiger machtigt om het verzoek namens u in te dienen. 

Daarnaast kunnen we zowel u als uw vertegenwoordiger vragen om het hierboven beschreven toepasselijke proces voor identiteitsverificatie te volgen. 

Gegevensverwerking met betrekking tot minderjarigen 

Wij respecteren de privacy van kinderen. Onze Site en diensten zijn doorgaans niet ontworpen voor of gericht op kinderen. Als u jonger bent dan 15 jaar, dient u geen informatie over uzelf of uw contactgegevens via onze site te verzenden.   

Als u een ouder of voogd bent, neem dan contact met ons op als u denkt dat we mogelijk informatie van uw kind hebben verzameld, en we zullen dit beoordelen en passende maatregelen nemen. 

Het non-discriminatiebeleid van ManpowerGroup 

Gebruikers van onze Site en diensten zullen niet worden onderworpen aan discriminerende behandeling voor het uitoefenen van hun privacyrechten. 

Houd er rekening mee dat het uitoefenen van bepaalde rechten, zoals verwijdering, intrekking van uw toestemming of uw recht om bezwaar te maken, van invloed kan zijn op ons vermogen om sommige of alle diensten waarvoor u in aanmerking komt uit te voeren en te leveren. 

Updates van onze privacyverklaring 

Van tijd tot tijd kunnen we deze Privacyverklaring wijzigen om wijzigingen in technologie, privacypraktijken en juridische updates weer te geven, of voor andere doeleinden van voortdurende verbetering. Voor belangrijke wijzigingen zullen we u op de hoogte stellen door bovenaan elke kennisgeving aan te geven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. 

Als we aanvullende diensten toevoegen of bestaande diensten wijzigen, waarvan we denken dat dit de aard van de verwerking waarvan u op de hoogte bent gesteld in deze privacyverklaring en de bijbehorende privacyverklaringen die aan u zijn verstrekt bij de levering van onze diensten, wezenlijk verandert, zullen we redelijke inspanningen leveren om u een aanvullende kennisgeving te bieden. Afhankelijk van de reden van de wijziging kunnen we u ook vragen om uw toestemming voor de wijzigingen in te stemmen. Door de diensten te blijven gebruiken na een dergelijke kennisgeving en/of toestemming, gaat u akkoord met de voorwaarden van de herziene Privacyverklaring. 

 Hoe u contact met ons kunt opnemen 

 Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen via ons Portaal voor privacyverzoeken 

 U kunt ons ook schrijven op het onderstaande adres: 

 Manpower Belgium t.a.v.: Data Protection Officer 

Gemeenschappenlaan 110,  

1200 Sint-Lambrechts Woluwé 

 U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming (FG) via [email protected].