ManpowerGroup Solutions Belgium

Algemene voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email

Project Sourcing

ManpowerGroup Solutions Belgium NV (hierna MGS) is een dienstverlener die o.a. en zonder beperking actief is in de domeinen: aanwerven, selecteren en opleiden van personeel, adviesverlening en uitvoering van projecten. De klant erkent uitdrukkelijk en onherroepelijk dat de voorliggende algemene voorwaarden volledig (ver)bindend zijn en voorrang hebben op alle algemene voorwaarden van de klant, zelfs deze die later werden meegedeeld. Elke afwijking van de bepalingen van deze algemene voorwaarden moet schriftelijk overeengekomen worden tussen MGS en de klant. MGS verbindt er zich toe de diensten te leveren die noodzakelijk zijn om elke opdracht die partijen…