Manpower Belgium

Algemene voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email

Permanent Placement

“Manpower Permanent Placement” (hierna Manpower) is een afdeling van Manpower (Belgium) N.V. en levert diensten van werving en selectie van personeel met het oog op een vaste betrekking bij de klant.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake werving & selectie tussen Manpower en de klant, met uitsluiting van alle andere, …

Uitzendarbeid

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief CAO nr. 108 dd. 16/07/2013 en de CAO’s van PC 322 uitzendarbeid.
De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden,..