Experis Belgium

Algemene voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email

Permanent Placement

“Experis Permanent Placement” (hierna Experis) is een afdeling van Experis Belgium N.V. en levert diensten van werving en selectie van personeel met het oog op een vaste betrekking bij de klant.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake werving & selectie tussen Experis en de klant, met uitsluiting van alle andere, tenzij voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. De overige clausules, …

Project Sourcing

Experis Belgium NV (hierna Experis) is een dienstverlener die o.a. en zonder beperking actief is in de domeinen: aanwerven, selecteren en opleiden van personeel, adviesverlening en uitvoering van projecten. De klant erkent uitdrukkelijk en onherroepelijk dat de voorliggende algemene voorwaarden volledig (ver)bindend zijn en voorrang hebben op alle algemene voorwaarden van de klant, zelfs deze die later werden meegedeeld. Elke afwijking van de bepalingen van deze algemene…